GB.341/INS/13/5 sayılı ILO kararı ve Türkçe tercümesi, örnek mahkeme dilekçeleri ve değerlendirme dosyaları.

ILO'nun kuruduğu Komite tarafından alınıp, yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararların, hukuken ne manaya geldiği, ne gibi hukuki sonuçlar oluşturacağına ilişkin değerlendirmelere, ILO kararına ve Türkçe tercümesine, bu karar kapsamında mahkemelere başvuru yapabilmeniz için, avukatlarımızca hazırlanan örnek mahkeme dilekçelerine, "Dosyaları İndir"e tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İLO'NUN KHKLARLA İLGİLİ OLARAK MART 2021'DEKİ KARARI NEYİ İÇERİYOR?

Khk lı Hakim Kemal Karanfil in sunduğu 'HUKUK KÖŞESİ' programın da, Başkanımız Muammer Burtaç Giray  ve Av. Yaşar Demircioğlu ILO  kararını değerlendiriyor. Tüm KHK mağdurlarını ilgilendiren bu karar mutlaka dosyanızda olmalı.

KHK Mağdurları Bu Karar Sonucu Ne Yapmalı?

BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO); 15 Temmuz sonrası kapatılmış olan Aksiyon-İş ve Cihan-Sen'in başvurularını karara bağladı. 140 bin civarındaki KHK'lıyı ilgilendiren o önemli kararda özetle: “KHK ile işten atmalar ve sendikaların kapatılması hukuka aykırıdır, OHAL'de bile bu yapılamaz, haklar iade edilmelidir” deniyordu... Peki şimdi ne olacak? Mağdur edilmiş yüz bilerce insan şimdi neler yapmalı?... E. Hakim Ramazan Faruk Güzel'in değerlendirmesi.

Hakim Ramazan F. Güzel'in ILO Kararı'nı değerlendirmesi.

“KHK ile işten atmalar ve sendikaların kapatılması hukuka aykırıdır, OHAL'de bile bu yapılamaz!” Sözün en başında söyleyelim ki bu uluslararası karar sonrası 140 bin KHK'lının göreve iadesi gerekmektedir… Peki şimdi bu aşamada mağdurlar ne yapmalı, nerelere başvurmalı?

140 Bin KHK’lı İçin Umut

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) KHK ile işten atılmaların ve sendikaların kapatılmasının hukuka aykırı olduğu yönünde karar verdi. İşten çıkarmaların OHAL döneminde bile yapılamayacağı kararına vardı.

Kararın KHK TV'de Değerlendirilmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü(İLO)'nun Aksiyon iş Sendikası'nın başvurusu üzerine verdiği kararı değerlendiren Uluslararası Hukukçu Kurtuluş Baştimar KHK Tv'den Berna Kavaklı'nın sorularını yanıtladı. 

Dr. Levent MAZILIGÜNEY'in ILO Kararını değerlendirmesi.

 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN (ILO) 87 VE 158 NOLU SÖZLEŞMELER BAĞLAMINDA TÜRKİYE KARARI 15 Mart 2021 tarihinde yayınlanan “ILO Sözleşmeleri ve İdare Mahkemesi Kararları Işığında Sendika Üyeliği Nedeniyle İhraçlar” isimli makalemizde sendikal nedenlerle kamu görevinden çıkarılmalar konusuna değinmiştik. Bu çalışma kapsamında, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Denetim Organları tarafından ILO Sözleşmeleri bağlamında yürütülen denetim çalışmalarında bu konunun nasıl değerlendirildiğini ayrıntılı olarak ele alacak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi (87 no.lu ILO Sözleşmesi) ile Hizmet ilişkisine Son Verilmesi Sözleşmesine (158 no.lu ILO Sözleşmesi) riayet etmediği iddialarına ilişkin başvuruları ele alan ve ILO Yönetim kurulu tarafından 24 Mart 2021 tarihli kararıyla https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776590/lang--en/index.htm) kabul edilen raporda https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_775695/lang--en/index.htm ) yer alan tespitleri irdeleyeceğiz.

KHK MAĞDURLARI İÇİN IŞIK GÖRÜNDÜ!

DOÇ. DR. SELAHATTİN ATEŞ    Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (UN-ILO) 24 Mart 2021 tarihli kararıyla kabul edilen raporda; Türkiye Cumhuriyeti’nin, “Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesine” (158 no.lu ILO Sözleşmesi) riayet etmediği ve hukuk düzenine aykırı hareket ettiği hükmüne varılmıştır. Bu karar idari ve adli makamları bağlayıcıdır, zira uluslararası antlaşmalar eğer anayasanın üstünde değerlendirilmeyecekse, en azından, kuşkusuz, anayasal düzenin vazgeçilmez bir parçasıdır.